Hoe ga je aan de slag met de routekaart en convenant SEB als klein- of middelgroot bedrijf?
17-01-2024

Het realiseren van de emissieloze bouwplaats is een uitdaging van formaat die gebaat is bij ondersteuning vanuit de bouwsector zelf. Als netwerk van koplopers ondersteunt ENI de initiatieven die het programma Schoon en Emissieloos Bouwen onderneemt.

Lees meer »
Laden op de bouwplaats; wat is er mogelijk?
13-12-2023

Op 30 oktober ondertekenden 45 partijen - waaronder overheden, publieke opdrachtgevers en allerlei marktpartijen - het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Doel is om de bouw schoner, gezonder en stiller te maken. Maar hoe doen we dat met de oplaadmogelijkheden van emissieloos materieel op de bouwplaats? Dit vraagt veel stroom, terwijl dit (nog) niet overal voor handen is.

Lees meer »
De meest gestelde vragen over emissieloos werken
24-04-2023

De maatschappelijke urgentie om snel emissieloos te kunnen werken is groot. Een groeiende groep opdrachtgevers heeft eerste ervaringen opgedaan, net als de marktpartijen die daaraan zijn gaan werken. Maar er zijn nog veel opdrachtgevers die hun eerste emissieloze projecten nog moeten aanbesteden of uitvoeren.

Om met name opdrachtgevers op weg te helpen met de geleerde lessen van de koplopers heeft ENI het initiatief genomen om dit document op te stellen. In een unieke samenwerking tussen koplopers vanuit de markt en vanuit opdrachtgevers zijn de meest gestelde vragen beantwoord die ons bereiken. 

Lees meer »
Tool NAL: Inschatting vermogensvraag bouwproject
07-03-2023

De NAL (Nationale Agenda Laadinfrastructuur) heeft samen met ENI en E-laad een nieuwe tool ontwikkeld voor opdrachtgevers zodat in een vroegstadium al een goede inschatting van de energiebehoefte gemaakt kan worden.

Lees meer »
RAPPORT - Geleerde lessen uit ENI volgprojecten anno 2022
09-02-2023

ENI heeft vanaf het begin een aantal projecten in de infra gevolgd die met emissieloos materieel aan de slag zijn gegaan. Pioniers van het eerste uur zou je kunnen zeggen. Nu hebben wij de projecten opnieuw bezocht en gekeken naar de geleerde lessen. Interessant overzicht voor aannemers, opdrachtgevers en andere betrokkenen. 

Lees meer »
Programma ENI 2023
08-02-2023

We hebben veel nieuwe inzichten opgedaan, kennis gedeeld en vertaald naar concrete hulpmiddelen. De inzet van emissieloze machines (+2 ton/ + 125kW) o.b.v. uniforme standaarden is nog onvoldoende betaalbaar en schaalbaar vinden wij. ENI zet zich hier graag ook komend jaar voor in. Onze doelen en ambities zijn vertaald naar concrete speerpunten in het ENI-programma 2023.

Lees meer »
ADVIES - werkafspraken en Standaards over de Connectiviteit van installaties op een Emissieloze Bouwplaats (SCEB)
13-12-2022

De bouw is bij uitstek een plek waar veel partijen samen komen. Bouwcombinaties, leveranciers, onderaannemers moeten in wisselende samenstellingen gezamenlijk werk leveren. Het gebruiken van andermans bouwplaats infrastructuur is aan de orde van dag. Daarom is het uniformeren van onderdelen in het energiesysteem op de bouw een vereiste om veiligheid en flexibiliteit op termijn te blijven waarborgen. ENI zet zich daarom in voor standaardisatie en uitwisselbaarheid op het gebied van energie installaties.

Lees meer »
TOOL - Risicoregister Emissieloze Bouwplaats
12-12-2022

Om inzicht te geven in de meest voorkomende, algemene risico's en mitigatiemaatregelen met betrekking tot emissievrij bouwmaterieel is dit risicoregister opgesteld. Het is vooral bedoeld als naslagwerk en disussiedocument. Wanneer emissieloze machines ingezet worden op een project moeten de risico's alsnog projectspecifiek beoordeeld worden. Dit document kan als basis daarvoor dienen.

Lees meer »
TOOL - Draaiboek emissieloze bouwplaats ENI 2021
21-11-2022

Een emissieloze bouwplaats heeft nogal wat voeten in de aarde. Als je dit voor het eerst doet, dan is het handig om een houvast te hebben, een draaiboek. Dit document is bedoeld om dit draaiboek te geven. ENI heeft onder elkaar gezet welke afwegingen gemaakt moeten worden en een aantal handige tools en hulpmiddelen die daarbij helpen.

Lees meer »
REPORT - Real World Insights into the emerging discipline of Zero Emission Constructions
15-11-2022

With this paper, we want to disseminate the experiences and insights that have been produced in the last two years to help parties in other countries to learn from those ZE pioneers. We specifically address the OEM manufacturer community, electricity utilities companies and public purchasers of construction works to take those valuable real-life insights on board.

Lees meer »
RAPPORT - De stand van zaken omtrent H2 op de bouwplaats
11-11-2022

De emissieloze bouwplaats kent straks meer energiedragers dan vandaag de dag (diesel). Naast batterijen zal er ongetwijfeld ook een rol weggelegd zijn voor waterstof. Maar wat is vandaag de dag de stand van zaken rondom H2? Deze vraag is door Summit Engineering in het voorjaar van 2022 uitgezocht en voor ENI onder elkaar gezet. 

Lees meer »
TOOL - Energievoorziening voor de emissieloze bouwplaats
03-10-2022

Een emissieloze machine op zichzelf werkt niet. Deze machine heeft, net als een mét verbrandingsmotor, energie nodig. Maar hoeveel is er nodig en uit welke bronnen kan deze energie komen? Deze vragen kunnen beantwoord worden met behulp van de ENI-tool "Energiekeuzehulp". 

Lees meer »
ADVIES: minimum standaards voor veiligheid en duurzaamheid bij ombouw van bouwmachines
02-02-2022

Binnen ENI is een lijst met aanbevelingen voor minimale standaarden opgesteld op het gebied van veiligheid en duurzaamheid bij het ombouwen van bouwmachines.

Lees meer »
Uitleg over de ZE energiemix op de bouwplaats
25-01-2022

In deze animatie leggen wij het hoe en waarom van de ZE energiemix op de bouwplaats uit.

Lees meer »
TOOL - TCO en toegevoegde waarde emissieloze bouwmachines
21-01-2022

Waarom een TCO tool? Emissieloze bouwmachines zijn niet alleen beter voor het klimaat, en ook stikstof en fijnstof reductie maken de voordelen boven conventionele machines niet compleet. Er is een hele rits aan voordelen die werken met emissieloze bouwmachines voor de hele samenleving heeft. Maar ook bedrijfseconomisch kan een emissieloze machine al voordeliger zijn dan een conventionele machine. Hoe het voor een individuele machine uitpakt kan met behulp van de ENI TCO tool inzichtelijk worden gemaakt.  

Lees meer »
ENI - programma 2022
01-01-2022

De eerste stappen zijn gezet richting de emissieloze bouwplaats. Het 'echte werk' gaat nu pas beginnen. Onze doelen en ambities hebben we vertaald naar concrete speerpunten. Op die onderwerpen zetten we vol in.

Lees meer »
Dit is wat ENI doet
07-06-2021

In deze animatievideo leggen wij uit wat het doel van ENI is en welke partijen hier allemaal bij betrokken zijn.

Lees meer »
De 15 meest gestelde vragen over emissieloos aanbesteden
03-05-2021

Wij bundelden de 15 meest gestelde vragen over hoe opdrachtgevers, bijvoorbeeld bij aanbestedingen, kunnen sturen op emissiereductie. Dit stuk is in april 2021 geschreven, we werken aan een update in 2023. 

Lees meer »
Programma ENI 2021
26-04-2021

Voor 2021 hebben we een overzicht gemaakt met de ambities, de doelen en de resultaten van ENI. 

Lees meer »
‘Emissieloos Netwerk Infra’ en de emissieloze bouwplaats. Het is tijd voor een integrale transitie-agenda.
25-11-2020

ENI heeft een white paper opgesteld, om duidelijk te maken welke vraagstukken op dit moment onderdeel zijn van de transitie-agenda zodat we samen succesvol op weg gaan naar emissieloze bouwplaatsen.

Lees meer »

Publicaties

Emissieloos Netwerk Infra maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK