Ons doel: Zero emissie bouwmaterieel in 2026

 • Een versnelling van de ontwikkeling met vier jaar!
 • Vraag en kennis-bundeling
 • Met een focus op materieel met een gewicht groter dan 20 ton/ 125 kW

Samen met koplopers maken wij dit mogelijk

Publicaties

De meest gestelde vragen over emissieloos werken

---- NU ONLINE -----

De maatschappelijke urgentie om snel emissieloos te kunnen werken is groot. Een groeiende groep opdrachtgevers heeft eerste ervaringen opgedaan, net als de marktpartijen die daaraan zijn gaan werken. Maar er zijn nog veel opdrachtgevers die hun eerste emissieloze projecten nog moeten aanbesteden of uitvoeren.

Om met name opdrachtgevers op weg te helpen met de geleerde lessen van de koplopers heeft ENI het initiatief genomen om dit document op te stellen. In een unieke samenwerking tussen koplopers vanuit de markt en vanuit opdrachtgevers zijn de meest gestelde vragen beantwoord die ons bereiken. 

Tool NAL: Inschatting vermogensvraag bouwproject

De NAL (Nationale Agenda Laadinfrastructuur) heeft samen met ENI en E-laad een nieuwe tool ontwikkeld voor opdrachtgevers zodat in een vroegstadium al een goede inschatting van de energiebehoefte gemaakt kan worden.

RAPPORT - Geleerde lessen uit ENI volgprojecten anno 2022

ENI heeft vanaf het begin een aantal projecten in de infra gevolgd die met emissieloos materieel aan de slag zijn gegaan. Pioniers van het eerste uur zou je kunnen zeggen. Nu hebben wij de projecten opnieuw bezocht en gekeken naar de geleerde lessen. Interessant overzicht voor aannemers, opdrachtgevers en andere betrokkenen. 

Programma ENI 2023

We hebben veel nieuwe inzichten opgedaan, kennis gedeeld en vertaald naar concrete hulpmiddelen. De inzet van emissieloze machines (+2 ton/ + 125kW) o.b.v. uniforme standaarden is nog onvoldoende betaalbaar en schaalbaar vinden wij. ENI zet zich hier graag ook komend jaar voor in. Onze doelen en ambities zijn vertaald naar concrete speerpunten in het ENI-programma 2023.

Bekijk onze video's

Video's worden geladen

Waarom versneld emissieloos bouwmaterieel?

Maatschappelijk belang

Mobiele machines in de (land)bouw veroorzaakten in 2018 8% van de CO2-, 19% van de NOx- en 18% van de fijnstofuitstoot van het totale wegverkeer in Nederland.

Naast de bijdrage aan de generieke mondiale temperatuurstijging (> 2 graden) veroorzaakt dit een effect op de volksgezondheid. De maatschappelijke kosten van de totale uitstoot zijn berekend op € 1 miljard per jaar (Planbureau voor de Leefomgeving).

Momenteel worden bouwprojecten niet gestart onder invloed van de stikstof regelgeving en het ontbreken van heldere casuïstiek hoe stikstofeffecten kunnen worden gemitigeerd.

Beleid vanuit het Klimaatakkoord

De sector levert een bijdrage aan de Green deal Duurzaam GWW 2.0 & Green Deal ‘Het Nieuwe Draaien’: Rijkswaterstaat en Waterschappen willen klimaatneutraal en circulair zijn in 2030.

Wetgeving is gericht op een zero-emissie bouwplaats vanaf 2026, zonder te weten of dit ook realiseerbaar en afdwingbaar is: uitstoot van eigen materieel van waterschappen en in te zetten materieel bij aanbestedingen maximeren (1 megaton CO2).

Het ‘Schone Lucht Akkoord’ versterkt dit doordat partijen streven naar een reductie van negatieve gezondheidseffecten van mobiele werktuigen van 75% t.o.v. 2016 en de ambitie hebben het groeipad naar zero-emissie mobiele werktuigen naar 2030 te versnellen.

Organisatie ENI

ENI is een ecosysteem door de keten heen dat wil verbinden en zaken voor elkaar wil krijgen. De deelnemers zorgen als koplopers samen dat de emissieloze bouwplaats versneld wordt gerealiseerd. Verder zijn betrokken bij het programma:

 • Kwartiermakers/kernteam ENI
 • Programmamanager platform ENI
 • Projectcoördinator ENI
 • Proces en projectbegeleider ENI
 • Werkgroep-/ project deelnemers ENI
 • Subsidiespecialist, circulaire businessmodellen
 • Juridisch, contractueel
 • Communicatie
 • Administratie/secretariaat
 • Experts
Meer info

Emissieloos Netwerk Infra maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK