Ons doel: Zero emissie bouwmaterieel in 2026

 • Een versnelling van de ontwikkeling met vier jaar!
 • Vraag en kennis-bundeling
 • Met een focus op materieel met een gewicht groter dan 20 ton/ 125 kW

Samen met koplopers maken wij dit mogelijk

Publicaties

ADVIES - werkafspraken en Standaards over de Connectiviteit van installaties op een Emissieloze Bouwplaats (SCEB)

De bouw is bij uitstek een plek waar veel partijen samen komen. Bouwcombinaties, leveranciers, onderaannemers moeten in wisselende samenstellingen gezamenlijk werk leveren. Het gebruiken van andermans bouwplaats infrastructuur is aan de orde van dag. Daarom is het uniformeren van onderdelen in het energiesysteem op de bouw een vereiste om veiligheid en flexibiliteit op termijn te blijven waarborgen. ENI zet zich daarom in voor standaardisatie en uitwisselbaarheid op het gebied van energie installaties.

TOOL - Risicoregister Emissieloze Bouwplaats

Om inzicht te geven in de meest voorkomende, algemene risico's en mitigatiemaatregelen met betrekking tot emissievrij bouwmaterieel is dit risicoregister opgesteld. Het is vooral bedoeld als naslagwerk en disussiedocument. Wanneer emissieloze machines ingezet worden op een project moeten de risico's alsnog projectspecifiek beoordeeld worden. Dit document kan als basis daarvoor dienen.

TOOL - Draaiboek emissieloze bouwplaats ENI 2021

Een emissieloze bouwplaats heeft nogal wat voeten in de aarde. Als je dit voor het eerst doet, dan is het handig om een houvast te hebben, een draaiboek. Dit document is bedoeld om dit draaiboek te geven. ENI heeft onder elkaar gezet welke afwegingen gemaakt moeten worden en een aantal handige tools en hulpmiddelen die daarbij helpen.

REPORT - Real World Insights into the emerging discipline of Zero Emission Constructions

With this paper, we want to disseminate the experiences and insights that have been produced in the last two years to help parties in other countries to learn from those ZE pioneers. We specifically address the OEM manufacturer community, electricity utilities companies and public purchasers of construction works to take those valuable real-life insights on board.

Bekijk onze video's

Video's worden geladen

Waarom versneld emissieloos bouwmaterieel?

Maatschappelijk belang

Mobiele machines in de (land)bouw veroorzaakten in 2018 8% van de CO2-, 19% van de NOx- en 18% van de fijnstofuitstoot van het totale wegverkeer in Nederland.

Naast de bijdrage aan de generieke mondiale temperatuurstijging (> 2 graden) veroorzaakt dit een effect op de volksgezondheid. De maatschappelijke kosten van de totale uitstoot zijn berekend op € 1 miljard per jaar (Planbureau voor de Leefomgeving).

Momenteel worden bouwprojecten niet gestart onder invloed van de stikstof regelgeving en het ontbreken van heldere casuïstiek hoe stikstofeffecten kunnen worden gemitigeerd.

Beleid vanuit het Klimaatakkoord

De sector levert een bijdrage aan de Green deal Duurzaam GWW 2.0 & Green Deal ‘Het Nieuwe Draaien’: Rijkswaterstaat en Waterschappen willen klimaatneutraal en circulair zijn in 2030.

Wetgeving is gericht op een zero-emissie bouwplaats vanaf 2026, zonder te weten of dit ook realiseerbaar en afdwingbaar is: uitstoot van eigen materieel van waterschappen en in te zetten materieel bij aanbestedingen maximeren (1 megaton CO2).

Het ‘Schone Lucht Akkoord’ versterkt dit doordat partijen streven naar een reductie van negatieve gezondheidseffecten van mobiele werktuigen van 75% t.o.v. 2016 en de ambitie hebben het groeipad naar zero-emissie mobiele werktuigen naar 2030 te versnellen.

Organisatie ENI

ENI is een ecosysteem door de keten heen dat wil verbinden en zaken voor elkaar wil krijgen. De deelnemers zorgen als koplopers samen dat de emissieloze bouwplaats versneld wordt gerealiseerd. Verder zijn betrokken bij het programma:

 • Kwartiermakers/kernteam ENI
 • Programmamanager platform ENI
 • Projectcoördinator ENI
 • Proces en projectbegeleider ENI
 • Werkgroep-/ project deelnemers ENI
 • Subsidiespecialist, circulaire businessmodellen
 • Juridisch, contractueel
 • Communicatie
 • Administratie/secretariaat
 • Experts
Meer info

Emissieloos Netwerk Infra maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK