Welke waarde creëren emissieloze bouwmachines?
Emissieloze bouwmachines zijn niet alleen beter voor het klimaat, en ook stikstof en fijnstof reductie maken de voordelen boven conventionele machines niet compleet. Er is een hele rits aan voordelen die werken met emissieloze bouwmachines door de hele samenleving heeft. ENI heeft deze voordelen geïnventariseerd en er een begrijpelijke grafiek van gemaakt. Lees hier meer.

Ons doel: Zero emissie bouwmaterieel in 2026

 • Een versnelling van de ontwikkeling met vier jaar!
 • Vraag en kennis-bundeling
 • Met een focus op materieel met een gewicht groter dan 20 ton/ 125 kW

Samen met koplopers maken wij dit mogelijk

Waarom versneld emissieloos bouwmaterieel?

Maatschappelijk belang

Mobiele machines in de (land)bouw veroorzaakten in 2018 8% van de CO2-, 19% van de NOx- en 18% van de fijnstofuitstoot van het totale wegverkeer in Nederland.

Naast de bijdrage aan de generieke mondiale temperatuurstijging (> 2 graden) veroorzaakt dit een effect op de volksgezondheid. De maatschappelijke kosten van de totale uitstoot zijn berekend op € 1 miljard per jaar (Planbureau voor de Leefomgeving).

Momenteel worden bouwprojecten niet gestart onder invloed van de PAS-regelgeving en het ontbreken van heldere casuïstiek hoe stikstofeffecten kunnen worden gemitigeerd.

Beleid vanuit het Klimaatakkoord

De sector levert een bijdrage aan de Green deal Duurzaam GWW 2.0 & Green Deal ‘Het Nieuwe Draaien’: Rijkswaterstaat en Waterschappen willen klimaatneutraal en circulair zijn in 2030.

Wetgeving is gericht op een zero-emissie bouwplaats vanaf 2026, zonder te weten of dit ook realiseerbaar en afdwingbaar is: uitstoot van eigen materieel van waterschappen en in te zetten materieel bij aanbestedingen maximeren (1 megaton CO2).

Het ‘Schone Lucht Akkoord’ versterkt dit doordat partijen streven naar een reductie van negatieve gezondheidseffecten van mobiele werktuigen van 75% t.o.v. 2016 en de ambitie hebben het groeipad naar zero-emissie mobiele werktuigen naar 2030 te versnellen.

Organisatie ENI

Verder worden ook betrokken bij het programma:

 • Kwartiermakers/kernteam
 • Programmamanager platform ENI
 • Proces en projectbegeleider ENI
 • Subsidiespecialist, circulaire businessmodellen
 • Juridisch, contractueel
 • Communicatie
 • Administratie/secretariaat
 • Experts
Meer info

Emissieloos Netwerk Infra maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK