Uitleg over de ZE energiemix op de bouwplaats

In de toekomst moet het aandeel diesel in de energiemix op de bouwplaats niet alleen kleiner worden, maar helemaal verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen stroom uit het net, ter plaatse opgewekt, waterstof of biobased brandstoffen. Vaak wordt er gesproken over dé opvolger van diesel, maar in onze optiek is dat niet accuraat. Er zal in elke situatie gebalanceerd moeten worden tussen de meest praktische en beschikbare energiebronnen.  

Onderaan de pagina hebben wij ook enkele vragen beantwoord die de animatie misschien oproept.

In deze animatie leggen wij uit hoe de energiemix in elkaar zit.

Schrijf hier uw tekst

FAQ emissieloze energiemix op de bouwplaats

 • Waarom spreken wij over 400.000 ton CO2 reductie in 2030, het moet toch emissieloos worden?
  • Dit getal is afkomstig van het klimaatakkoord van de Nederlandse overheid: 55% CO2 reductie in 2030 (gelijk aan EU doel, letterlijk staat in het NL beleid nog 49%.). Dit nationale doel is omgerekend naar de bouwsector, die dus minimaal 400.000 ton CO2 emissies moet reduceren. Voor ENI blijft dit een absoluut minimum mijlpaal op weg naar volledig emissieloos. Wij zetten ons in voor emissieloze bouwplaatsen omdat dit het enige antwoord is op zowel Klimaatverandering, Schone Lucht Akkoord en sikstofproblemen.
 • Waarom is de productie van meer biodiesel en biogas contraproductief?
  • De productie van biodiesel en biogas is duurzaam te noemen als het voortkomt uit reststromen. Omdat te hoge productie niet meer uit kan met alleen reststromen, wordt het op een gegeven moment aangevuld met geïmporteerd ‘virgin materials’. Het importeren betekent dat de brandstof een grotere fossiele CO2 footprint krijgt door de productie ervan, de stookolie in de tankers die het hiernaar toe brengen, de vrachtwagens en soortgelijke handelingen.
 • Waarom moeten we uiteindelijk naar emissieloze machines en niet naar emissiearme machines?
  • De enige route naar bouwen vrij van CO2, NOx en fijnstof (PM) emissies is altijd richting emissieloos. Dus de reductie in dieselverbruik (en dus CO2 uitstoot) moet komen vanuit de inzet van emissieloze machines, niet vanuit efficiëntere verbrandingsmotoren. Ook is diesel in 2021 toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) om m.n. zijn kankerverwekkende eigenschappen. Daarin schuilt ook de verplichting van werkgevers om hun medewerkers niet meer bloot te stellen aan dieselemissies op de bouwplaats.
 • Wat is het verschil tussen fossielvrij en emissieloos?
  • Simpel uitgedrukt: Fossielvrij is een antwoord op het klimaatprobleem (CO2); Emissieloos daarentegen is een oplossing voor drie verschillende problematieken: klimaatverandering (CO2),  gezondheid (fijnstof) en natuur (NOx).
 • Moeten we niet ook NOx emissies reduceren in de bouw?
  • Ja, de bouw moet 40% minder NOx emissies uitstoten in 2025. Daar staan nu geen maatregelen tegenover vanuit de overheid, die moet de bouwsector zelf verzinnen. Maar in 2025 wordt door de overheid wel getoetst of de bouwsector zich voldoende heeft ingespannen, anders volgt er alsnog wetgeving.

Heb jij nog andere vragen na aanleiding van het zien van de animatie? Neem dan contact met ons.

Emissieloos Netwerk Infra maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK