Maatschappelijk belang:

  • Mobiele machines in de (land)bouw veroorzaakten in 2018 8% van de CO2-, 19% van de NOx- en 18% van de fijnstofuitstoot van het totale wegverkeer in Nederland.
  • Naast de bijdrage aan de generieke mondiale temperatuurstijging (> 2 graden) veroorzaakt dit ook een effect op de volksgezondheid. De maatschappelijke kosten van de totale uitstoot zijn berekend op € 1 miljard per jaar (Planbureau voor de Leefomgeving).
  • Momenteel worden bouwprojecten niet gestart onder invloed van de PAS-regelgeving en het ontbreken van heldere casuïstiek hoe stikstofeffecten kunnen worden gemitigeerd.

Toegevoegde waarde emissieloze bouwmachines

Rijkswaterstaat: Eind 2030 klimaatneutraal
Rijksoverheid: In 2030 komt 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Dat gebeurt met windturbines op zee, op land en met zonnepanelen op daken en in zonneparken. Tegelijk groeit de vraag naar elektriciteit. Auto's worden elektrisch, de industrie vervangt olie en gas door schone stroom.
Waterschappen: In 2025 willen alle waterschappen 100% klimaatneutraal zijn.
  De waterschappen hebben op 11 oktober 2019 ingestemd met het Klimaatakkoord.

Beleid vanuit het Klimaatakkoord

  • De sector levert een bijdrage aan de Green deal Duurzaam GWW 2.0 & Green deal ‘het nieuwe draaien’: Rijkswaterstaat en Waterschappen willen klimaatneutraal en circulair zijn in 2030.
  • Wetgeving is gericht op een zero-emissie bouwplaats vanaf 2026, zonder te weten of dit ook realiseerbaar en afdwingbaar is: uitstoot van eigen materieel van waterschappen en in te zetten materieel bij aanbestedingen maximeren (1 megaton CO2).
  • Het ‘Schone Lucht Akkoord’ versterkt dit doordat partijen streven naar een reductie van negatieve gezondheidseffecten van mobiele werktuigen van 75% t.o.v. 2016 en de ambitie hebben het groeipad naar zero-emissie mobiele werktuigen naar 2030 te versnellen.

De uitdagingen in de vorm van bedreigingen vanuit fijnstof en de stikstofdepositie hebben zich gecumuleerd in een bouwstop op sommige plaatsen. Dit naast de aanzienlijke CO2reducties die eind 2020 al bereikt moeten zijn (zie kader). Het is de verantwoordelijkheid van de overheid, maar ook van de bouwsector zelf om niet alleen stil te staan bij het probleem, maar ook proactief een onderdeel van de oplossing te zijn. En dat is door te voorkomen dat stikstof en CO2 vrijkomt op de bouwplaats. Ook vanuit de ambitie dat de bouw bij uitstek een rol kan zijn als voorbeeld voor de totale energietransitie. De in ENI verenigde partijen hebben vooral ook deze intrinsieke motivatie om te gaan voor een betere en innovatievere sector. En dat kan alleen door zelf als kartrekker en koploper het goede voorbeeld te geven.

Meer info

Emissieloos Netwerk Infra maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK