Privacyverklaring

Van Stichting Emissieloos Netwerk Infra (ENI)

Onze contactgegevens:

info@emissieloosnetwerkinfra.nl

Organisatie- en persoonsgegevens die wij verwerken

ENI verwerkt uw organisatie en -persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de organisatie- en persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam organisatie
 • Adresgegevens organisatie
 • Soort organisatie
 • Voor- en achternaam
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige organisatie of -persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld door een formulier op de website in te vullen, in correspondentie en/of telefonisch; waaronder foto's, kennisbijdragen en reacties)
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij organisatie- en persoonsgegevens verwerken

ENI verwerkt uw organisatie- en persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verzenden van onze publicaties of uitnodigingen aan bijeenkomsten
 • Het delen van uw gegevens en bijdragen op ENI-Intranet en Teamsomgevingen binnen het netwerk van deelnemende organisaties
 • Te voldoen aan wettelijke bepalingen (o.a. WKA)
 • Gedrag analyseren op de website om daarmee de website te verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming

ENI neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ENI) tussen zit.

Hoe lang we organisatie- en persoonsgegevens bewaren

ENI bewaart uw organisatie- en persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tot opzegging door klant of nabestaanden worden organisatie- en persoonsgegevens verder door ons bewaard. Dit heeft te maken met het kunnen verlenen van adequate service op de geleverde producten.

Delen van organisatie- en persoonsgegevens met derden

ENI verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ENI blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bijzondere en/of gevoelige organisatie- en persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@emissieloosnetwerkinfra.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ENI gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

ENI gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw organisatie- en persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw organisatie- en persoonsgegevens door ENI en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de organisatie- en persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw organisatie- en persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@emissieloosnetwerkinfra.nl. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Hoe wij organisatie- en persoonsgegevens beveiligen

ENI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Dat kan via info@emissieloosnetwerkinfra.nl.

Emissieloos Netwerk Infra maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK