Aanleiding

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft bij de aanbesteding van de ‘Sterke Lekdijk’ marktpartijen uitgedaagd om de opgave van 60 km dijkversterking ‘emissieloos’ uit te voeren. De realisatie van dit programma, dat bestaat uit zes projecten, is voorzien tussen 2023 en 2030. De aanbesteding ‘Sterke Lekdijk’ is voor één van de inschrijvers - de combinatie Lek Ensemble bestaande uit GMB, Heijmans en de Vries & van de Wiel - aanleiding geweest voor de oprichting van het Netwerk Emissieloos Infra. Partijen willen koploper zijn wat betreft ‘emissieloos bouwen’.

Het is belangrijk om emissieloos werken te versnellen. De maatschappelijke opgave die er ligt is groot, vanuit o.a. het HWBP en de bedreigingen die de sector kent (fijnstof- en stikstofemissies). De initiatiefnemers willen versnellen om te zorgen dat er gebouwd blijft worden. Bedrijven hebben behoefte aan een aanpak die daadwerkelijk leidt tot een daling van de Total Costs of Ownership (TCO) om een realistisch investeringsklimaat te scheppen wat betreft nieuw emissieloos materieel. Daarbij willen de betrokken partijen voorkomen dat technologie achter gaat lopen op beleid, door in de sector te lang met individuele pilots door te gaan.

Emissieloos Netwerk Infra (ENI) staat open voor iedereen die ‘emissieloos werken’ in de infra dichterbij kan brengen. Om doorbraken te realiseren is een groep koplopers en ‘innovators’ nodig die:

  • snel kunnen beslissen;
  • buiten de gebaande paden willen en durven te gaan;
  • het eens zijn op grote lijnen;
  • niet te bestuurlijk ingesteld zijn;
  • willen doen;
  • beseffen dat ook wel eens zaken kunnen mislukken.

Emissieloos Netwerk Infra maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK